Om ProPartner Nyheder Ydelser Projectportal

IT Anskaffelse

 

Reducer de samlede IT omkostninger med 40% over en treårig periode! Eller skab andre målbare og konkrete succeskriterier for jeres IT implementerings, drifts eller anskaffelsesopgaver.

ProPartner Consulting er eksperter i IT-anskaffelse dækkende fra indledende projektdefinition til idriftsat kontrakt inkl. driftsaftaler!
Udgangspunktet er strukturerede og dokumenterede arbejdsprocesser, der dækker alle elementer i en succesfuld anskaffelse af nye IT-systemer med fokus på TCO/ROI og ikke mindst kvalitet i leverancen.

ProPartner kan dokumentere succesfulde anskaffelsesprojekter og aftaler indgået med såvel offentlige som private kunder. ProPartners fokus ligger altid på realisering af kundernes succeskriterier.

ProPartner har tilsluttet sig det etiske regelsæt for offentlig samhandel og tilstræber kontinuerligt at efterleve høje standarder for såvel kommunikation som kvalitetssikring af anskaffelses- og udbudsprocesser, således de kontinuerligt efterlever markedets krav og ønsker. Ligeledes besiddes unikke kompetencer indenfor og viden om både ordregivers og tilbudsgivers processer, hvilket sikrer det optimale resultat og ikke mindst opretholdelse af balance mellem det mulige og det teoretisk optimale i en samhandelssituation.

Uanset om ProPartner repræsenterer tilbudsgiver eller ordregiver i en anskaffelses/tilbudsopgave, vil der blive tilført væsentlig viden og kompetence om såvel relevante processer som kendskab til modpartens processer, hvilket sikrer et for alle parter gunstigt udbytte ... Det er det ProPartner Consulting kalder:

Let's do BETTER business TOGETHER!

 

ProPartner Best Practice Tenderprocess

ProPartner Consulting, har med baggrund i anerkendte og gennemtestede modeller (primært PRINCE2 integreret med/til et K01 eller K02 kontraktparadigme), videreudviklet det der kaldes "PTM modellen", en struktureret proces til større anskaffelsesopgaver, såsom men ikke begrænset til, større system anskaffelser (anskaffelse, implementering og drift), både i forbindelse med private anskaffelser og EU udbud.

Modellen er ikke begrænset til bestemte typer anskaffelser, men ProPartner har hovedvægt på anskaffelse af forretningskritiske forretningssystemer (ERP, CRM, ESDH og ITSM) og større netværks- og datacenterløsninger (WAN/LAN, ESS, BC, HPC, BI og BD), hvorfor der inden for disse områder kan skabes størst værdi.

De seneste år, har fokus naturligt også ligget på ny- og genudbud af driftsaftaler, og herunder også cloud aftaler, hvor ProPartner også har været den drivende kraft bag branchens nye standardkontrakt, der understøtter et ITIL driftsparadigme.

Kontakt ProPartner for mere information

 

ProPartner Consulting ApS
Holmegårdsvej 46
DK-8270 Højbjerg
CVR: 33953623
info@propartner.com

© Copyright 2012 ProPartner Consulting ApS