Om ProPartner Nyheder Ydelser Projectportal

Business Continuity

 

Hvad koster uplanlagt nedetid? Og hvad vil påvirkningen på såvel renommé som evnen til fortsat at drive forretning være, såfremt virksomheden bliver ramt af katastrofe eller andet, der sætter alle eller dele af IT miljøet ud af drift?

Som en del af virksomhedens overordnede strategi bør man som ansvarlig ledelse sikre sig en tilstrækkelig dækning i forhold til kendte og sandsynlige risici, hvilket naturligvis og måske endda især også er gældende på IT området.

Disciplinen omtales som Business Continuity Management og dækker i ProPartner Consultings model over:

  • Identificere, analysere og klassificere forretningsservices og disses indbyrdes afhængigheder
  • Risikoanalyse i forhold hertil samt analyse og gruppering af services
  • Udvikling, standardisering og definition af servicegrader
  • Indgåelse af kontrakter om servicegrader med forretningen
  • Beredskabsplanlægning bl.a. i forhold til reetablering af services efter kritiske nedbrud og/eller sikkerhedsbrister
  • Implementering af planer for reetablering, herunder af drift fra sekundær katastrofeberedskabslokation
  • Forberede og teste såvel reetablering af enkeltstående services, som det fulde beredskab samt reetablering af normal drift
  • Udøve kontinuerlig kontraktstyring og iværksætte korrektion, ændringsanmodning og/eller initiere nyt projekt, såfremt der konstateres afvigelser

 

 

Modellen er den samme om der indgås SLA aftaler med den interne IT afdeling med en ekstern servicepartner/systemleverandør eller ved en kombination af begge. Formålet er at sikre kontinuerlig drift af virksomheden i afstemt harmoni med teknisk- og økonomisk formåen.

Konkret vil hver enkelt proces- og/eller systemejer have en eller flere konkret beskrevne beredskabsplaner med definitioner af servicegrader og krav til genskabelse.
Det samlede overblik og indbyrdes afhængighedsforhold vil fremgå af den overordnede katastrofeberedskabsplan. Der vil typisk være behov for at beskrive en nøje planlagt sekvens af hændelser, før der kan ske idriftsættelse af enkelte såvel som alle services.

Tilsvarende er denne proces også velegnet ved en fuld outsourcing af IT drift, dog skal man være opmærksom på, at beredskabsplan ligeledes skal være forankret i kontraktgrundlaget med leverandøren samt naturligvis også være et emne for den løbende kontraktstyring. Supplerende er udarbejdelse af en velbeskrevet plan et godt udgangspunkt, såfremt man overvejer at konkurrenceudsætte driften af sin IT installation.

Beredskabsstyrelsen har beskrevet det de kalder helhedsorienteret beredskabsplanlægning, hvilket faktisk kan være til god inspiration, du kan finde artiklen her.

Kontakt os for mere information og/eller et møde om jeres muligheder ved at vælge denne kontaktformular.

 

ProPartner Consulting ApS
Holmegårdsvej 46
DK-8270 Højbjerg
CVR: 33953623
info@propartner.com

© Copyright 2012 ProPartner Consulting ApS