Om ProPartner Nyheder Ydelser Projectportal

Projektledelse

 

Succesen bagved ethvert vellykket IT-projekt er ofte valget, omfanget og arten af projektledelse. Kunsten er i alle tilfælde at vælge en skalerbar model - en model som har anerkendte snitflader til såvel den modtagende organisation/virksomheds processer og til IT-leverandørens leveranceapparat.

Ingen projektmodel er imidlertid bedre end de ressourcer man sætter til at forvalte den. Derfor handler projektledelse også om myndighed, respekt, faglig kompetence, erfaring og organisationens support til såvel projekt som projektledelse.

Hos ProPartner Consulting har vi taget alle de tunge skridt før. Vi ved hvor det kan gå galt, og vi har certificeret kompetence og praktisk erfaring. Projektledelse er således en integreret del af vore leverancer, men også et emne vi driver som dedikerede leverancer. 

ProPartner Best Practice Tenderprocess

ProPartner Consulting har med baggrund i anerkendte og gennemtestede modeller (primært PRINCE2 integreret med/til et K01 eller K02 kontraktparadigme) videreudviklet det der kaldes "PTM modellen". Modellen danner ramme for en struktureret proces til større anskaffelsesopgaver, såsom men ikke begrænset til, større system anskaffelser (anskaffelse, implementering og drift), både i forbindelse med private anskaffelser og EU udbud.

Kontakt ProPartner for mere information

 

 

  

 

ProPartner Consulting ApS
Holmegårdsvej 46
DK-8270 Højbjerg
CVR: 33953623
info@propartner.com

© Copyright 2012 ProPartner Consulting ApS